2020. gada 10. nov.

Sveicieni patriotu nedēļā!

 maza mana tēvuzeme

divu roku platumā

mīļa mana tēvuzeme

divu roku siltumā

dziļa mana tēvuzeme

visa mūža garumā

            /Knuts Skujenieks/

 

      Pienācis tradicionālais Latvijas valsts svētku laiks, kurā iedzīvotāji pauž savu patriotismu, izkarot Latvijas karogus, dziedot himnu vai aizdedzot svecītes savas mājas logos Lāčplēša dienā. Diemžēl šogad svinam savādāk – bez kopā pulcēšanās, bez gājieniem un salūta...Bet varbūt šī klusā svinēšana ļaus dziļāk pārdomāt vēsturiskos notikumus, kas risinājās, lai Latvija kļūtu brīva, apjaust, kas katram no mums ir Dzimtene, māju sajūta. Lai katram Latvijas iedzīvotājam šī patriotu nedēļa sniedz kaut ko jaunu, nebijušu...

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru