2014. gada 20. nov.

"Dzīvo Latvijā, elpo Latvijā!"


Sadarbībā ar Sauleskalna sākumskolu rīkojām Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītu pasākumu.
Skolēniem bija uzdevums sagatavot un apkopot materiālus par savu dzimteni bukletā.
 
 
 
Lūk, kas sanāca!
 
 

2014. gada 26. jūn.

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu:
Saule ziedus kaltēdama,
Bite medu lasīdama.

Līgo pasākuma vadītājas un dalībnieces lomā!

 

 

2014. gada 2. jūn.

Bērnības svētki

 
Kā katru gadu pēdējā skolas dienā pulcējamies, lai kopā svinētu Bērnu svētkus.
Pasaku varoņi sagaidīja bērnus un ciemiņus, lai kopā darbotos, ietu rotaļās un piedalītos citās aktivitātēs.
Šoreiz bija "Brīnumu rats" - kā īstā studijā ar uzdevumiem un balvām.
Pasākums turpinājās Kombuļu pussaliņā.