2019. gada 30. sept.

Pasākumi oktobrī.


                                    

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts

8.-22.10.
‘’Mūsu palīgi enciklopēdijas un vārdnīcas.”
Uzziņu literatūras izstāde bērniem.
8.-18.10.
‘’Rakstniece ar raksturu.”
Norai Ikstenai-50! literatūras izstāde.
2.-29.10.
“Neparasti pasaku tēli.”
Fantastikas un fantāzijas literatūras izstāde bērniem un jauniešiem.
15.-29.10.
‘’ Katram savs runcis”.
Dzīvnieku aizsardzības dienai tematiska izstāde, zīmējumu izstāde.

2019. gada 27. sept.

Izbraukuma seminārs.

26. septembrī  Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku darbinieki piedalījās izbraukuma seminārā uz Daugavpils novada bibliotēkām. Apmeklējām Naujenes tautas bibliotēku, LCB Jaunbūves filiālbibliotēku, LCB Piekrastes filiālbibliotēku. Mājupceļā pabijām dabas atpūtas parkā "Stalkers".


                                                            Naujenes tautas bibliotēka.
                                                      LCB Jaunbūves filiālbibliotēka.
Dabas atpūtas parkā "Stalkers".

2019. gada 19. sept.

Jaunas grāmatas!

Steidzies uz bibliotēku un esi pirmais,kas iepazīsies ar jaunāko literatūru ! Latviešu oriģinālliteratūra:
                                            Dreimane I. Vēstule ar pielikumu.
                                            Katra A. Vietējā stacija.
                                            Dimante I. Komjaunietes pūra nauda.
                                            Brīdaka L. Mūža noslēpums.
                                            Rušmane A. Vienpatnieki.
                                            Judina D. Devītais.
                                            Šulce Dz. Suņu kalns.
                                            Bula R. Upes laiks.
                                            Kurzemnieks K. Mēmais kliedziens.
                                            Gundarrs L. Apglabāt uz valsts rēķina.


Bērniem un jauniešiem: Auseklis U. Četras otas
                                       Jūna N. Viss, itin viss.
                                       Piecu minūšu pasaciņas.

    Ārzemju autoru darbi:
Hārpere Dž. Sausums.
 Galbraits R.Baltā nāve.
     Pārksa A. Nāc iekšā, mīļā.
Slotere K. Loras spēle.
                      Doda K. Mirušās meitenes skrējiens.
Suvorovs V.  Specnazs.
               Gārdnere L. Aiz slēgtām durvīm.
         Džeritsena T. Spēle ar uguni.
                                                                       
Grāmatas iegādātas par Kombuļu pagasta pārvaldes līdzekļiem.           

2019. gada 13. sept.

Ābolu diena Kombuļos.


      21. septembrī pl. 15:00
           Kombuļu TN
         ĀBOLU DIENA.
Literāri –muzikāla pēcpusdiena .

Piedalās ciemiņi no Ezernieku Saieta nama un  Biķernieku Kultūras nama.

Pasākumā iespējama fotografēšana un filmēšana.
2019. gada 2. sept.

Sveiciens Zinību dienā!

Pirmā kļavas lapa krīt
Taisni man uz somas,
Tā kā dzērvju kāsis slīd
Tālē manas domas...

Kalējs kalvē arklus kaļ,
Zemnieks maizi gādā.
Bērniem skolā jāmācās-
Arī bērni strādā!  /J. Osmanis/


   Sveiciens visiem Zinību dienā! Lai veiksmīgs jaunais mācību                                            gads!