2019. gada 30. sept.

Pasākumi oktobrī.


                                    

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts

8.-22.10.
‘’Mūsu palīgi enciklopēdijas un vārdnīcas.”
Uzziņu literatūras izstāde bērniem.
8.-18.10.
‘’Rakstniece ar raksturu.”
Norai Ikstenai-50! literatūras izstāde.
2.-29.10.
“Neparasti pasaku tēli.”
Fantastikas un fantāzijas literatūras izstāde bērniem un jauniešiem.
15.-29.10.
‘’ Katram savs runcis”.
Dzīvnieku aizsardzības dienai tematiska izstāde, zīmējumu izstāde.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru