2021. gada 14. okt.

Paziņojums!

 Līdz 17. novembrim Kombuļu bibliotēka lietotājus klātienē neapkalpos! 

                             Telefons uzziņām-28730905.