2021. gada 13. maijs

Maija mēneša jubilāres.

                                                          Literatūras izstāde.


                                              https://www.letonika.lv/default.aspx?q=Dagnija%20Dreika&s=0&g=0

                                        https://www.letonika.lv/default.aspx?q=Vizma%20Bel%c5%a1evica&s=0&g=0

Izstāde

                                                 "Veltījums mātei dzejā"

                                                  Izstāde bibliotēkā.