2018. gada 28. febr.

Pasākumi martā                                          Pasākumi martā.
N.p.k.
Datums
                                             Pasākums
1.
1.-8.03.
“Ar dabas spēku un daili.”-aktrisei Olgai Dreģei-80!-Tematiska izstāde.
2.
2-16.03.
“Cik dažādas mēs esam!”-slavenākām,pazīstamākām un populārākām sievietēm veltīta gŗāmatu izstāde.
3.
20.-29.03.
“Gatavosimies Lieldienām!”-literatūras izstāde par Lieldienu tematiku.
4.
27.-29.03.
“Izdaiļo Lieldienu olu!”-radošā darbnīca .
5.
16.03-29.03.
“Jaunas un vecas ziņas par ilgu un laimīgu dzīvošanu.
6.
Marts
Anketu par bibliotekāro darbu apkopojums.