2018. gada 2. febr.

Aptaujas anketa.Bibliotēkas lasītāju aptaujas anketa „Es un bibliotēka”.
Cik bieži Jūs apmeklējat bibliotēku?

1.        Vairākas reizes nedēļā
2.        Reizi nedēļā
3.        Reizi mēnesī
4.        Reizi pusgadā
5.        Retāk
Bibliotēkas apmeklējuma nolūks (var būt vairāki atbilžu varianti).

1.        Mācībām, studijām
2.        Darbam
3.        Informācijas iegūšanai
4.      Atpūtai, izklaidei

Bibliotēku apmeklējat?

1.        Pēc vecāku ieteikuma
2.        Pēc saviem ieskatiem
3.        Pēc informācijas par pasākumiem
4.        Pēc draugu vai paziņu ieteikuma
5.        Pēc skolotāju ieteikuma 

Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks?
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,piektdiena-  8:00 – 16:00.

1.       
2.       

Kā Jūs vērtējat bibliotēkas telpas un to iekārtojumu?
(plauktu izvietojums, bibliotekāru un lietotāju darbavietu iekārtojums)

1.        Pilnīgi apmierina
2.        Drīzāk apmierina
3.        Drīzāk neapmierina
4.        Pilnīgi neapmierina

Cik ērti un brīvi Jūs jūtaties bibliotēkā?

1.        Ļoti labi
2.        Labi
3.        Vidēji
4.        Slikti

Lūdzu, novērtējat, cik lielā mērā Jūs izmantojat bibliotēkas pakalpojumus:


Ļoti bieži
Bieži
Reti
Neizmantoju
Žurnālu un avīžu lasīšana
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Bibliotekāru konsultācija
Informācijas meklēšana elektroniskajā katalogā
Bezmaksas interneta lietošana
Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA)
Maksas pakalpojumi (printēšana, kopēšana u. c.)
Literāru, izglītojošu un izklaides pasākumu apmeklējums


Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs apmierina bibliotēkas krājums:


Pilnīgi apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Pilnīgi neapmierina
Žurnālu un laikrakstu piedāvājums
Literatūras piedāvājums bērniem un jauniešiem
Literatūras piedāvājums izklaidei
Literatūras piedāvājums pašizglītībai
Literatūras piedāvājums mācībām

Jūsu dzimums


·         Sieviete
·         Vīrietis

Jūsu izglītība

·         Pamatizglītība
·         Vidējā izglītība
·         Vidējā profesionālā izglītība
·         Augstākā izglītība
Jūsu vecums 

·         līdz 18 gadiem
·         18­­ – 30 gadi
·         30 – 62 gadi
·         62 un vairāk


Kādus bibliotēkas pakalpojumus Jūs vēlētos saņemt, bez esošajiem?


(Anketa pieejama bibliotēkā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru