2019. gada 30. okt.

Pasākumi novembrī.

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts
5.-12.11
“Kad pasaka pati pretī nāk...”
Autoru pasaku un tautas pasaku grāmatu izstāde.
6.11.
Telpu noformējums svētkiem.
Sagatavot bibliotēkas telpu noformējumu valsts svētkiem.
8.-15.11.

“Ir tāda zeme-Latvija!”
(Tematiska izstāde bibliotēkā).
Koppasākums ar Tautas namu, pagasta pārvaldi.-18.11. pl.12:00.(TN)
1.-15.11.
“Latvijas galvenais auglis-ābols!”
Tematiska izstāde. Viss par āboliem periodikas izdevumos, kas pieejami bibliotēkā.2019. gada 1. okt.

Ieskats Ābolu dienā Kombuļos.


                                                Dāvanas ciemiņiem-ābolu grozi un sula!

Ābolu izstāde-šoreiz no Konstantinovas pagasta z/s "Eži"
                                               Izstāde-cienasts-ābolu kūkas un pīrāgi!
                                                  Āboli pasākuma apmeklētājiem.
                                                            Meitenes, kas lasīja dzeju.
                                                       Olga no Biķernieku Kultūras nama.

                                                                 Ezernieku "Akmineica".