2023. gada 20. maijs

2023. gada 16. maijs

Paziņojums.

                             Sakarā ar bibliotēkas akreditāciju 

           2023. gada 18. maijā no plkst. 13.00-16.00

                    bibliotēkas lietotāji netiks apkalpoti!