2020. gada 27. aug.

Pasākumi septembrī.

 

   

 

Datums.

Pasākuma veids,temats, nosaukums.

Pasākuma apraksts.

8.-15.09.

 

“Tēvu diena”

Lasāmviela vīriešiem

8.-15.09.

 

“Rainis-izcilākā personība Latvijas kultūras vēsturē.”

Darbu apskats autora 155 atceres gadadienā.

22.-30.09.

‘Rudens veltes saimnieču rokās.”

Ēdienu receptes periodikas izdevumos,kas pieejami bibliotēkā.

17.09.

“Sen dzērves prom, tik lapas gaisā lido...

Dzejas pasākums bibliotēkā.

 

 

Mācību vebinārs.

26.08.Krāslavas CB rīkoja mācību vebināru "Padlet-digitālās sienas iespējas bibliotekāriem."Mācību procesā uzzinājām, kā var šajā piezīmju sienā apkopot un apmainīties ar informāciju, kādu informāciju var izvietot, ar Padlet  dažādām versijām, ar iespējām ,ko piedāvā digitālā siena. Vebinārs bija interesants, aizraujošs un iegūtās zināšanas dažādos mūsu bibliotekāro darbu. Paldies Ilonai par  mācību izklāstu!

2020. gada 14. aug.

Jaunumi grāmatu plauktos!

 Bibliotēkas krājumu ir papildinājušas jaunas grāmatas-dāvinājumi. Nekavējies, steidzies iepazīties ar jaunumiem!

                                           


2020. gada 13. aug.

Atkal darbā!

 Pirmā darba diena pēc atvalinājuma bija ļoti ražīga! SIA Telia Latvija pārstāvji bibliotēkā veica bibliotēkas datu pārraides tīkla modernizāciju un pieslēguma darbības nodrošināšanu.

                                   Ciemojās arī kolēģes no Krāslavas centrālās bibliotēkas.


Ilona "ķer "vīrusus!
Metodiskas konsultācijas grāmatu krājuma komplektēšanas jautājumos sniedza Svetlana. Paldies kolēģēm par ieteikumiem!