2022. gada 30. jūn.

Izstāde!

 
Ausma Gašpere pēc izglītības ir juridisko zinātņu maģistre, gleznot mācījusies nevis akadēmiskā vidē, bet mākslinieku studijās, kur apguvusi klasiskās glezniecības pamatus. Viņas darbi izpelnījušies profesionālu novērtējumu starptautiskos mākslas konkursos “Apziņas maiņa pēc Covid-19”, “Marina 2021”, Jūrmalas muzejā u.c.

Nozīmīgākās personālizstādes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļā  ,,Dauderi”, “Valters un Rapa”, Vecrīgā. Jaunciema bibliotekā, Rīgā un vairākās kopizstādēs un mākslas galerijās Rīgā.

Izstāde Baldones muzejā bija veltījums mammai dzimšanas dienā “Visi ziedi mātei”.

 Ausmas gleznas ir jāredz klātienē – tām raksturīga ne tikai ekspresīva krāsu saspēle, bet arī dažādu tekstūru un faktūru kombinācija. Gleznas vislabāk novērtējamas noteiktā gaismā, tās ne tikai saaug ar telpu, bet arī ievelk savā pasaulē skatītāju. 

 Zināšanai!

1922. gada 30. jūnijā (pirms 100) publicēta Latvijas Republikas Satversme.


https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?id=966601

Paziņojums!

 


2022. gada 21. jūn.

Lasīsim un vērtēsim!

 

Vasaras Saulgrieži

 
 


Programma: "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām."
Grāmatu iepirkuma programmas 1. posmā Kombuļu pagasta bibliotēkas vajadzībām tika iegādātas 11 grāmatas.2022. gada 1. jūn.