2020. gada 20. apr.

Bibliotēku nedēļa.

Šogad bibliotēku nedēļa norit no 20.-26. aprīlim. Tās moto"„Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.Kombuļu pagasta bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem jaunākās grāmatas, kas iegādātas par pārvaldes līdzekļiem. Grāmatas latviešu un krievu valodā.
                                       Tiekamies bibliotēkā!
2020. gada 14. apr.

Paziņojums.


BIBLIOTĒKAS  LIETOTĀJU  IEVĒRĪBAI!

Kombuļu pagasta bibliotēka paziņo,

ka sakarā ar izsludināto  ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
no  2020.gada 14.marta

tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.
Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti pa tālr. 28730905
darbdienās(no otrdienas līdz piektdienai) no
pl. 08:00 – 16:00.

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz
12. maijam.

Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!