2023. gada 26. janv.

"BJVŽ-22"'

 Lielais lasīšanas maratons ir noslēdzies! Anketas ir aizpildītas un tagad varam gaidīt rezultātus.

Paldies visiem  , kas piedalījās šajā aizraujošajā ceļojumā grāmatu pasaulē!

                               Katrīna Hmeļnicka

                               Viktorija Hmeļnicka

                               Katrīna Daļecka

                               Maksims Daņilovs

                               Reģīna Ližbovska

                               Ilona Urža

                           

                                                         

                                                             Viktorija izdarīja savi izvēli!

2023. gada 25. janv.

Īstenots projekts [Multi]Medijpratība.

 

                                                         [MULTI]MEDIJPRATĪBA

Informācijas pārbagātības laikos viena no nozīmīgākajām prasmēm ir medijpratība.

 Bet kas konkrēti slēpjas aiz šī vārda, kādus aspektus tas sevī ietver?

 Projekta “[Multi]medijpratība” dalībnieki, skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas,

 Kuldīgas un Valmieras, no 2022. gada maija līdz decembrim pievērsās šiem 

jautājumiem un izveidoja uzskatāmus video par piecām medijpratības 

apakštēmām. Ieskatieties!

https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/mmk.html?wt_sc=multimedijpratiba


Projekts tika realizēts 2022. gadā, sadarbojoties Gētes institūtam Rīgā

 ar LNB Bibliotēku attīstības centru.2023. gada 19. janv.

 


                                Arī 2023. gadā vari izmantot datu bāzi letonika.lv

                                      Par piekļuves iespējām jautā bibliotēkā!

                                


2023. gada 6. janv.