2017. gada 20. dec.

Sveiciens svētkos!

                                Ai, bagāti Ziemassvētki,
                                Lejiņā nogājuši!
                                Tekam, veci, tekam,jauni,
                                Velkam svētkus kalniņā!

                                         Priecīgus Ziemassvētkus!


   Gadu mijā katram ir iespēja mainīties-vairāk ticēt sev un savai veiksmei. Tā ir skaistākā dāvana tev. Lai daudz radošu dienu Jaunajā gadā!

2017. gada 7. dec.

Grāmatas -dāvinājumi.

                                    Bibliotēkā klāt jaunas grāmatas!
                                                           (dāvinājumi)


 

2017. gada 5. dec.

Adventa laiks

      Dodoties caur Adventa laika rāmo apceri uz Ziemassvētku prieka virsotnām,jāšķērso četri pakalni, kuri paceļas cits pār citu. Un katrā no tiem var dzirdēt prieka vēsti, kas savu vainagojumu iegūst Svētvakara pasludinājumā:"Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! "
      Katoļu baznīcā katrai no Adventa nedēļām piešķirta devīze no Svētajiem Rakstiem-Bībeles.
Pirmās Adventa svētdienas vēsts skan:JŪSU PESTĪŠANA IR TUVU.
Otro Adventi pieskandina sauciens:SAGATAVOJIET KUNGAM CEĻU!
Trešā Advente iesākas argaviļu dziesmu:PRIECĀJIETIES!
Ceturtās Adventes vēsts ir lūgums Kristum:AK, PESTĪTĀJ, ATVER DURVIS!
Šī lūgšana apliecina, ka viss, ko iepriekš esam centušies sasniegt, nebūtu iespējams bez Dieva palīdzības. Kungs gan aicina atgriezties no grēkiem, bet zinot, ka ar mūsu pašu spēkiem tas nav iespējams, dāvā savu Dēlu, kurš atver pār mums debesis un ieved mūs tajās.

                                         Gaišu Adventa laiku!

2017. gada 4. dec.

Tematiska izstāde

                             Bibliotēkā ir apskatāma izstāde par Ziemassvētku tematiku!
              Lai Ziemassvētku brīnums piepilda vispārdrošākos sapņus!

2017. gada 1. dec.

Pasākumi decembrī               Pasākumi bibliotēkā decembrī:
                       Decembra jubilāri-

                    V. Vīķei –Freibergai-80!(01.12.)
                    A. Upītim-140!
                    Z. Mauriņai-120!(15.12.)1877
                    H. Liepiņam-90!(15.12.)

·       “Nāk klusa nakts ar savu mieru!’-izstāde par Ziemassvētku tematiku(01.12.-27.12.)

·       Radošā darbnīca “Papīra pārvērtības”-dāvanu maisiņu,galda karšu un apsveikuma kartiņu pagatavošana.(20.12.)

·       Bērnu eglīte sadarbībā ar TN un pagasta pārvaldi.(28.12.)