2017. gada 5. dec.

Adventa laiks

      Dodoties caur Adventa laika rāmo apceri uz Ziemassvētku prieka virsotnām,jāšķērso četri pakalni, kuri paceļas cits pār citu. Un katrā no tiem var dzirdēt prieka vēsti, kas savu vainagojumu iegūst Svētvakara pasludinājumā:"Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! "
      Katoļu baznīcā katrai no Adventa nedēļām piešķirta devīze no Svētajiem Rakstiem-Bībeles.
Pirmās Adventa svētdienas vēsts skan:JŪSU PESTĪŠANA IR TUVU.
Otro Adventi pieskandina sauciens:SAGATAVOJIET KUNGAM CEĻU!
Trešā Advente iesākas argaviļu dziesmu:PRIECĀJIETIES!
Ceturtās Adventes vēsts ir lūgums Kristum:AK, PESTĪTĀJ, ATVER DURVIS!
Šī lūgšana apliecina, ka viss, ko iepriekš esam centušies sasniegt, nebūtu iespējams bez Dieva palīdzības. Kungs gan aicina atgriezties no grēkiem, bet zinot, ka ar mūsu pašu spēkiem tas nav iespējams, dāvā savu Dēlu, kurš atver pār mums debesis un ieved mūs tajās.

                                         Gaišu Adventa laiku!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru