2019. gada 29. aug.

Pasākumi septembrī.


                                    

                                    

Datums
Pasākuma veids, temats un nosaukums
Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)
Atbildīgais
Norises vieta
3.-18.09.
“Saimnieku un saimnieču gudrības”.
Tematiska izstāde . Vērtīgi padomi periodikā, grāmatās.
E. Saviča-Stola
 Kombuļu bibliotēka
19.-30.09.
“Iepazīsti pasauli lasot!”
Pasaules Tūrisma dienai tematiska izstāde.
E. Saviča-Stola
 Kombuļu bibliotēka
21.09.
“Ābolu dienas Kombuļos!”
Iestāžu koppasākums.
E. Saviča-Stola, E. Kozinda.
Kombuļu TN

Datums tiks precizēts                     
“Dzejas smarža septembrī”.
Dzejas pēcpusdiena ar Lidiju Dundari un draugiem.
E. Saviča-Stola
Kombuļu TN