2021. gada 27. janv.

"Virtuālās trešdienas bibliotekāriem."

 Lai iepazīstinātu nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, LNB Bibliotēku attīstības centrs ar 2021. gadu uzsāk jaunu profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu "Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats."

       Katrs no cikla pasākumiem būs veltīts kādai konkrētai tēmai un notiks tiešsaistē katra mēneša pēdējā trešdienā.

              

                                         


                                             


 

Pasākumi februārī.

 

             Pasākumi Kombuļu bibliotēkā februārī.

 

Datums.

Pasākuma veids, temats, nosaukums.

Pasākuma apraksts.

Februāris

“Kombuļu pagasts”’, “Kombuļu pagasta ezeri’.

Plaukta novadpētniecības materiālu izstāde

Februāris

“Jaunumi bibliotēkas grāmatu plauktā”

Jaunieguvumu apskats

9.-16.02.

“Mēneša jubilārs-Juris Zvirgzdiņš!”

Literatūras izstāde autora 80. jubilejā-bērnu literatūras nodaļā.

9.-19.02.

“Kustību priekam.”

Tematiska izstāde aktīvam dzīvesveidam.

16.-19.02.

“Vasaras siltā elpa  lejas no smaržīgās zāļu tējas”

 

Tējas nedēļa bibliotēkā-viss par tējām un ārstnieciskām zālītēm-tematiska izstāde.

 

4.-19.02.

 

“Vizu, vizu, Metenīti!”

Tematiska izstāde latviešu gadskārtu svētkiem-Meteņiem.

                     

2021. gada 26. janv.

Konference.

 

21. janvārī tiešsaistes platformā ZOOM notika bibliotekārajai sabiedrībai veltīta konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram.”’

Konferenci rīkoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un Baltistikas nodaļu un Kuldīgas Galveno bibliotēku.

                            


Tiešsaistes seminārs.

 

Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē.

                                                       2. seminārs

                        Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā kultūras mantojuma

                           saglabāšanas un popularizēšanas stratēģijas.

                                                 2021. gada 25. janvārī pl. 11:00

                                                tiešsaistē youtebe.com platformā.

 2021. gada 22. janv.

WasteArt

 

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību                                          (WasteArt)

 

      Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis 11 video meistarklases dažādu vecumu bērniem – no pirmsskolēniem līdz vecāko klašu skolēniem –, kurās vairāku mākslinieku vadībā iespējams radīt sadzīvē vai rotaļās noderīgas lietas, pagarinot mūžu materiāliem, kas citādi nonāktu atkritumos.

 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/otrreizeja_atkritumu_izmantosana_pielietojot_makslu_un_amatniecibu_wasteart/11_radosas_video_meistarklases_berniem_maca_saskatit_lietas_to_otro_muzu/

2021. gada 19. janv.

Jauna interaktīva spēle.

 

                               


https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_id=41466

 “Spēle ir paredzēta jaunāko klašu bērniem, tāpēc tā ir spilgta, krāsaina un to papildina dažādi skaņu efekti. Tajā var satikties ar 37 dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darba vidē: dialogos noskaidrot profesijā nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus, un ar aizraujošu mini spēļu palīdzību pierādīt savu veiklību un atjautību. Spēlējot var pārdomāt, vai spēlētājam pašam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības. “ParProf” iespējams spēlēt gan datorā, gan mobilajā tālrunī vai tā tīmekļa lietotnes formātā, saglabājot telefonā vai datorā bez nepieciešamības to lejuplādēt. Spēli var izmantot patstāvīgi vai kopā ar karjeras konsultantu, skolotāju vai vecākiem, pētot instrukcijas, atlasot profesijas un pārrunājot rezultātus.”

 

 

 

2021. gada 14. janv.

Tiešsaistes seminārs.

               Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē.

                                                       1. seminārs

                        Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā kultūras mantojuma

                           saglabāšanas un popularizēšanas stratēģijas.

                                                 2021. gada 14. janvārī pl. 11:00

                                                tiešsaistē youtebe.com platformā.


               


 

2021. gada 12. janv.

Svarīgi!

 Šodien, 12. janvārī , bibliotēka gaida savus apmeklētājus!2021. gada 7. janv.

Iesaisties!

         Aicinām Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu iedzīvotājus un citus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

·         individuālu priekšlikumu iesniegšana;

·         viedokļa paušana iedzīvotāju aptaujā,

·         dalība nozaru darba grupās;

·         dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs.

 

3td e-grāmatu bibliotēka.

 


2021. gada 6. janv.

Konkurss lasītājiem.

   Vēlot laimīgu, veselīgu un optimisma piepildītu Jauno gadu, aicinām Jūs iesaistīties interesantā konkursā, kurā  lieti noderēs zināšanas par Latvijas vietvārdiem, meklējot grāmatas nosaukumu.


                             Konkursa nosacījumus meklēt šeit -

                            http://www.virja.lv/lv/konkurssg2021_janv/

                                                Lai veicas!