2017. gada 11. maijs

Bibliotēkā jauno grāmatu apskats.


N.p.k.
Autors, grāmatas nos.
1.
Auziņš A. Pūcei aste noziedēja.
2.
Cine Ā. Zis iz ze rasol
3.
Dimante I. Cita meitene, jeb
4.
Denaley JP . Mikimoto pērles
5.
Grišams Dž. Greja kalns
6.
Glatauers D. Mūžam tavs
7.
Judina D. Ceturtais kauliņš.
8.
Kaijaks V. Meitene no nekurienes.
9.
Kaijaks V. Vēstule.
10.
Lejiņš J. Vīrieša sirds
11.
Linka Š.Pieviltā
12.
Makintoša K. Es ļāvu tev iet.
13.
Manfelde A. Virsnieku sievas.
14.
Šepetis R.Jūras sāļums.
15.
Triks O. Pēdējais lapzemietis.
16.
Valjamss D. Vectētiņa lielā bēgšana.

17.
Vuds T. Ienaidnieks.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru