2017. gada 1. marts

Pelnu diena.                                             Pelnu trešdiena.

          Pelnu diena ir ļoti seni baznīcas svētki, kas ieguvuši noteiktu vietu liturģiskajā gadā kā Ciešanu un gavēņa laika sākums. Ticīgie ar šo dienu sāk intensīvu gatavošanos Lieldienām. Tam ir savs pamatojums Bībelē - Mozus, citi Dieva vīri un pats Kristus izšķirošiem notikumiem ir gatavojušies, gavējot četrdesmit dienas. Kristīgajai Baznīcai izšķirošais notikums bija Kristus augšāmcelšanās.
          Pelnu diena ir trešdiena, skaitot četrdesmit dienas pirms Lieldienām, bet izslēdzot svētdienas ,kā Jēzus augšāmcelšanās dienas, kurām nav gavēņa rakstura. Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam dievišķā mīlestība nepieciešama kā dzīvība.
          Pelnu diena ievada gavēņa laiku, kad kristieši atturas no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, cenšas ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Nav pieņemts rīkot kāzas, kristības un citus ar priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā vietā lielāka uzmanība tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei. Pelnu dienas novakarē draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus šajā dienā ietērpj violetajā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēknožēlu.
          Pēc Meteņiem latviešu folklorā nākamā dienā ir Pelnu diena. Latviskajā tradīcijā ir daudz norišu, kas raksturīgas šim laikam un kuru pastāvēšana nav tieši saistīta ar kristīgo tradīciju. Piebalgā ir pazīstama ieraža-iet pelnāžos-pelnu dienā staigā apkārt āzis – pārģērbies cilvēks. Pelnu āzim bija linu aste un ragi. Tas staigājis apkārt pa mājām un metis pelnus virsū.
          Daudzas Pelnu dienas ieražas saistās ar pelniem. Līdzās dažādiem paņēmieniem, kā izsēt pelnus uz lauka, ir arī izdarības, kas izraisa vispārēju jautrību. Nu kaut vai tāda: otram nezinot un neredzot piekārt vai piespraust pelnu kulīti uz muguras; to izdarīt ir diezgan liela māksla, bet toties pēc tam visiem lieli smiekli!
                                     Metens veda Pelnu dienu
                                    Ar šķībām ragavām,
                                    Sasašķieba, sasašķieba,
                                    Nosavēla lejiņā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru