2017. gada 13. jūn.

Zīmējumu izstāde bibliotēkā.

Vasaras brīvlaiks ir klāt! Bibliotēkā apskatāma bērnu zīmējumu izstāde.


2017. gada 12. maijs

Māmiņdiena.

                      
                                 
                              

                            Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
                            Lielu un jauku - gadā tik vienu,
                           Saņem ziediņus, kurus Tev nesam,
                           Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.
                                                                              
                                  Sveicieni Māmiņdienā!